Viên uống,thuốc dầu cá Nature Made Fish Oil 1200mg 200 viên